fbpx

Нарачајте овде или преку нашите профили на социјалните медиуми. Производите се плаќаат при достава на врата.

ИСПОРАКА

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Овој Договор за правилата и условите за користење на услугата („Договор”, „Правила и услови за користење”, „Услови на користење”, „Услови”, „Услови за употреба”) е договор помеѓу Вас („корисникот”) и Кошули.мк – ДООЕЛ Скопје („Кошули.мк”, „ние”)

Со користењето и/или посетувањето на интернет-страницата www.kosuli.mk („Кошули.мк”, „интернет-страницата”,) и/или која било под интернет-страница на www.kosuli.mk и со користењето на некоја од услугите на Кошули.мк, Вие се согласувате со Договорот за правилата и условите за користење на услугата и со политиката на приватност. Доколку не се согласувате со некој од овие услови, Ве молиме да не ја користите интернет-страницата Кошули.мк.

Условите за користење претставуваат обврзувачки правен Договор помеѓу Вас како корисник („Вие”), Кошули.мк и подружниците и / или соработниците на Кошули.мк.